top of page

Просуваємо легальне

терапевтичне використання

та наукові дослідження

психоделіків в Україні

UK

Публічна оферта про надання благодійних пожертв та добровільних внесків

Публічна оферта про надання благодійних пожертв та добровільних внесків

 

Ця Публічна оферта про надання пожертвувань у благодійних цілях (на – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник), які є відвідувачами офіційного сайту Громадської організації «Українська асоціація психоделічних досліджень» (надалі – «Організація») в мережі за посиланням https://www.upra.org.ua/ (надалі – «Сайт») та бажають здійснити благодійну пожертву у розумінні даної публічної оферти (надалі – Договір благодійної пожертви), разом із текстом Оферти іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

 

Текст пропозиції є офіційною пропозицією Громадської організації «Українська асоціація психоделічних досліджень», в особі директора Орлова Олега Вікторовича, яка діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (надалі – «Договір»), який викладено нижче.

 

1. Визначення та поняття

1.1. Публічна оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, адресована необмеженому колу осіб, у тому числі Благодійника.

 

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної пропозиції шляхом вчинення дії щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Момент акцепту є дані зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

 

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для здійснення певних, попередньо обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та Закону України «Про громадські об’єднання».

 

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є безоплатна та добровільна передача від Благодійника до Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних надходжень для реалізації статутних цілей та діяльності Організації, а також щодо надання Організації благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програми Організації.

 

2.2. Обсяг та розмір благодійних пожертвувань Благодійник розуміє самостійно на власний розсуд.

 

2.3. Виконання сторонами умов Оферти не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторінок.

 

2.4. Сторони підтверджують, що отримують прибуток (прямо чи опосередковано) Сторонами не є предметом Оферти.

 

2.5. Прийняття Благодійником цієї Публічної пропозиції створено шляхом сплати Благодійної пожертви.

 

3. Акцепт Оферти

3.1. Акцепт Оферти (прийняття умов Оферти) означає, що Благодійник погоджений з усіма його положеннями, ознайомленими зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вікні на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і погоджується з предметом Договору, з наказом та цілями публічного збору благодійних пожертв. і з правом Організації використовують частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

 

3.2. Благодійник і Організація, керуючи ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Оферти Договір благодійної жертви визнано укладеним.

 

3.3. Сторони погоджуються, що недотримання Сторонами листової форми Договору благодійної пожертви не означає його недійсність.

 

4. Права та обов’язки організації

4.1. Організація має право:

 

4.1.1. Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до умов Оферти та Договору благодійної пожертви.

 

4.1.2. Змінювати напрямки використання благодійної жертви в межах Статутної діяльності Організації.

 

4.1.3. Використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, без погодження з Благодійником, у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

 

4.2. Організація зобов’язана:

 

4.2.1. Створити умови необхідності Благодійнику для внесення Благодійної жертви згідно з умовами Оферти.

 

4.2.2. Використовувати отримані благодійні пожертви для досягнення цілей, передбачених Статутом Організації.

 

4.2.3. Зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні дані), отриману від Благодійника, не передавати її третім особам без згоди Благодійника, за винятком, встановлених Офертою та чинним законодавством України.

 

5. Права та обов’язки Благодійника.

5.1. Благодійник має право:

 

5.1.1. Перерахувати добровільну благодійну жертву на рахунок Організації у спосіб, зазначений у Договорі.

 

5.1.2. Звернутися до Організації з отримання звіту про використання Організацією благодійних пожертв.

 

5.2. Благодійник зобов’язаний:

 

5.2.1. Детально та важливо ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти й прийняти їх при здійсненні оплати благодійної пожертви, а також усіма додатковими правилами, які регулюють відносини Сторін відповідно до Оферти.

 

6. Місце та строки отримання благодійних пожертв

6.1. Публічний збір жертв жертв на території будь-якої країни світу в порядку, передбаченому ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Безпосередня діяльність Організації, що публікується публічного збору пожертв за Договором, завершенням діяльності Організації.

 

6.2. Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

 

7. Порядок здійснення благодійної пожертви.

7.1. Організація забезпечує Благодійнику можливість сплати Благодійної пожертви електронним платежем на Сайті, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Організації (зокрема, через платіжний сервіс LiqPay). Благодійник на власний вибір обирає формат платежу: одноразовий або регулярний (з можливістю скасувати регулярні платежі в будь-який час).

 

7.2. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку або банку платіжної системи. Усі витрати по сплаті суми, пов’язаної з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

 

7.3. Благодійна пожертва, сплачена Благодійником, не підлягає поверненню за жодних обставин.

 

8. Порядок використання благодійних пожертв:

8.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв у відповідності з цілями статутної діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви не повертаються. Сторінка відповідності за порушення умов цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

 

8.2. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної жертви.

 

8.3. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:

Доступ до звітів Організації створюється шляхом звернення до Організації за електронною адресою office@https://www.upra.org.ua, зазначеною на сайті https://www.upra.org.ua/. Інша інформація представлена організацією в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

 

9. Відповідальність Сторін

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Офертою, Сторони не несуть відповідальності відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

 

9.2. Організація не несе відповідальності у разі вчинення дій/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Організація не змогла виконати свої зобов’язання за Офертою.

 

10. Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних.

 

10.2. Організація збору і обробки персональних даних Благодійника в цілях виконання своїх зобов’язань відповідно до Оферти та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

10.3. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви, підписки на новини Організації на Сайті, йому може направляти звіти про результати публічних зборів та використання благодійних пожертв Організацією, листи та повідомлення, в тому числі рекламного характеру.

 

10.4. Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключення, передбачених чинним законодавством України.

 

10.5. Організація не несе відповідальності за розголошення персональних даних, які відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку, якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.

 

11. Строк дії Оферти. Порядок внесення змін та доповнення

11.1. Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією. Положення цієї статті поширюється і на доповнення (зміни) до Оферти.

 

11.2. Організація має право змінювати умови Публічної пропозиції без згоди Благодійника. Організація залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови Оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Оферти на Сайті.

 

11.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Пропонувати ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті.

 

12. Порядок вирішення спорів

12.1. Спори та відправки, які виконуються при виконанні Договору благодійної пожертви укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.

 

12.2. Претензія подається Стороні в письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у рядку не більше 10 (десяти) календарних днів з дати повідомлення повідомлення, що є підставою для спору чи добавки. Претензія розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів, що обчислюються з дня вручення її Сторони, якій її адресовано.

 

12.3. У разі неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, спір що виник підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

12.4. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

13. Форс-мажор

13.1. Звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків за умовами Оферти, якщо введене невиконання є наслідком дії фактично не Сторонборної сили та їх наслідків, а саме: пожежі, епідемії, повенів, землерусів чи інших стихійних лихів, війни військових дій, страйку. (-ів), диверсії, аварії, масового безладдя і заворушень, карантинних обмежень, актів органів державної влади або управління, міжнародних санкцій і т.д., які разом впливають на виконання Договору та виникли після його укладення. При цьому строк виконання зобов’язань за таким Договором продовжується на час дії вказаних показників та їх наслідків.

 

13.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором у результаті дій форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 15-ти днів письмово повідомити іншій Стороні про початок або завершення цих дій, а також надати документальне підтвердження їх. виникнення та наявність.

 

13.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про поточні форс-мажору додає відповідну Сторона права посилається на вказані матеріали, як на такі, що звільняють від відповідальності. Повідомлення організації про встановлення форс-мажорних можливостей, поміж іншими, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

 

13.4. Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних матеріалів є довідки, видані уповноваженими органами державної влади України.

 

14. Інформація про організацію:

Громадська організація «Українська асоціація психоделічних досліджень» 

Україна, 04073, місто Київ, вул.Копилівська, будинок 1/7

Код ЄДРПОУ 45074528

IBAN UA523052990000026009005029091

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

 

Редакція Оферти від «31» березня 2023 року

Опубліковано на Сайті від 31.03.2023

 
bottom of page